O badaniach » Zestawienia outSite
Produkty Inteuronu zbierają i przetwarzają dane na temat ruchu internautów na monitorowanej witrynie internetowej. Dane te są następnie udostępniane w postaci wielu zestawień za pośrednictwem wygodnego w obsłudze interfejsu. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy zestawień generowanych przez System Inteuron.

Zestawienia outSite

Zestawienia outSite opisują wszystkie parametry, które nie związane z ruchem internautów w obrębie samej witryny. Są to informacje na temat samych użytkowników oraz sposobu wejścia na monitorowaną witrynę.
Użytkownicy
Grupa statystyk Użytkownicy zawiera zestawienia ilustrujące liczbę wszystkich internautów odwiedzających witrynę oraz w rozbiciu na po raz pierwszy (nowi) oraz takich, którzy wcześniej przynajmniej raz odwiedzili witrynę (powracający).
Łącznie
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Liczba wszystkich użytkowników witryny w zdefiniowanym przedziale czasowym
 • Ogólna ocena popularności witryny wśród internautów
 • Badanie trendu liczby użytkowników witryny
 • Godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Wykres słupkowy, tabela
Nowi i powracający
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Liczba nowych i powracających użytkowników przedstawiona na jednym wykresie
 • Analiza porównawcza nowych i powracających użytkowników
 • Ocena skuteczności działań mających na celu pozyskiwanie nowych użytkowników
 • Godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Podwójny wykres słupkowy, tabela
Powroty (dostępne tylko w Xeuron DS)
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Średnia liczba powrotów internautów na badaną witrynę
 • Ocena poziomu lojalności użytkowników witryny
 • Ocena atrakcyjności witryny
 • Godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Wykres słupkowy, tabela
Odsyłacze
Grupa statystyk Odsyłacze zajmuje się analizą sposobu wejścia użytkowników na witrynę. Użytkownicy mogą bezpośrednio otworzyć stronę poprzez wpisanie adresu URL w przeglądarce internetowej (wejście bezpośrednie) lub też wejść na stronę poprzez link z innej witryny (strony odsyłające), poprzez katalogi oraz wyszukiwarki internetowe.
Łącznie
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Rozkład procentowy sposobu wejścia na stronę według kategorii:
 • Bezpośrednie
 • Z innych stron
 • Z wyszukiwarek
 • Z katalogów
 • Analiza efektywnych sposobów wejść na stronę
 • Ocena skuteczności wyboru witryn, na których umieszczono linki sponsorowane
 • Badanie popularności witryny
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres kołowy, tabela
Strony odsyłające
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Lista stron odsyłających z liczbą wizyt rozpoczętych z tych stron
 • Analiza stron o największej liczbie wejść
 • Analiza skuteczności działań marketingowych (kampanii banerowych, linków sposnsorowanch, itp.)
 • Dzienne, tygodniowe i miesięczne
 • Wykres słupkowy, tabela
Ranking stron
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Ranking najpopularniejszych stron odsyłających
 • Analiza stron o największej liczbie wejść w określonych miesiącach
 • Analiza skuteczności działań marketingowych (kampanii banerowych, linków sposnsorowanch, itp.)
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres kołowy, tabela
Szukane frazy
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Ranking najpopularniejszych fraz wyszukiwanych przez internautów w wyszukiwarkach internetowych
 • Ocena jakości pozycjonowania witryny za pomocą słów kluczowych w wyszukiwarkach
 • Ocena dopasowania słów kluczowych do profilu tematycznego witryny
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres kołowy, tabela
Szukane słowa
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Ranking najpopularniejszych słów kluczowych (tworzących frazy) wyszukiwanych w wyszukiwarkach internetowych
 • Ocena jakości pozycjonowania witryny za pomocą słów kluczowych w wyszukiwarkach
 • Ocena dopasowania słów kluczowych do profilu tematycznego witryny
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres kołowy, tabela
Wyszukiwarki
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Ranking najpopularniejszych wyszukiwarek w powiązaniu z frazami oraz domenami
 • Analiza najpopularniejszych wyszukiwarek używanych przez użytkowników witryny
 • Dokonanie lepszego wyboru słów kluczowych w celu zapewnienia wysokiej pozycji witryny w wyszukiwarkach
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Według kategorii:
  • Wyszukiwarki i frazy
  • Wyszukiwarki i domeny
  • Domeny i frazy
 • Wykres kołowy, tabela
Katalogi
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Ranking najpopularniejszych katalogów internetowych, które kierują internautów na monitorowaną witrynę
 • Analiza najpopularniejszych katalogów
 • Dokonanie wyboru katalogów, w których warto się zarejestrować
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres kołowy, tabela
Parametry techniczne
Zestawienia w tej grupie statystyk zawierają listę najpopularniejszych wersji oprogramowania oraz możliwości graficznych sprzętu, którego używają internauci odwiedzający monitorowaną witrynę. Statystyki te prezentują rankingi najczęściej używanych: przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, rozdzielczości monitorów, palet kolorów oraz wersji oprogramowania Macromedia Flash Player. Dostępne są również zestawienia związane z obsługą plików Cookies i Wirtualnej Maszyny Javy
Systemy operacyjne
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Ranking najpopularniejszych systemów operacyjnych używanych przez internautów
 • Dostosowanie formatu dokumentów do ściągnięcia, by jak najwięcej osób mogło się z nimi zapoznać
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres liniowy, wykres kołowy, tabela
Przeglądarki
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Ranking najpopularniejszych przeglądarek internetowych
 • Dopasowanie serwisu internetowego do przeglądarek wykorzystywanych przez internautów
 • Wybór językow tworzenia stron wspieranych przez jak najwiecej przeglądarek
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres liniowy, wykres kołowy, tabela
Rozdzielczości
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Ranking najpopularniejszych rozdzielczości
 • Optymalne dopasowanie szerokości witryny do możliści graficznych ekranów
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres liniowy, wykres kołowy, tabela
Paleta kolorów
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Ranking najpopularniejszych palet kolorów (liczba kolorów wykorzystywanych przez internautów)
 • Optymalne dopasowanie liczby kolorów zaprojektowanych w serwisie internetowym do liczby kolorów używanych przez internautów
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres liniowy, wykres kołowy, tabela
Wersje Flasha
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Liczba internautów, którzy mają zainstalowane oprogramowanie Macromedia Flash Player
 • Ocena zasadności stosowania na witrynie technologii Macromedia Flash
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres liniowy, wykres kołowy, tabela
Obsługa Cookies (Dostępna tylko w Xeuron DS)
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Liczba odsłon dokonanych przez użytkowników, którzy mają włączoną w swojej przeglądarce obsługę plików Cookies
 • Podjęcie decyzji, czy używać plików Cookies do zapisywania informacji o kliencie na jego komputerze
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres liniowy, wykres kołowy, tabela
Obsługa Javy (Dostępna tylko w Xeuron DS)
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Liczba odsłon dokonanych przez użytkowników, którzy mają włączoną w swojej przeglądarce obsługę Wirtualnej Maszyny Javy
 • Ocena zasadności stosowania na witrynie technologii Java
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres liniowy, wykres kołowy, tabela
Mapy połączeń
Zestawienia Mapy połączeń prezentują rankingi miejsc ze świata, z których łączą się internauci odwiedzający monitorowaną witrynę. Dane prezentowane są na dynamicznie wygenerowanych mapach ilustrujących lokalizację geograficzną miejsc, z których nastąpiło połączenie z witryną.
Łącznie
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Rozkład połączeń według kategorii:
 • z Polski
 • z zagranicy
 • nierozpoznane
 • Analiza popularności witryny za granicą
 • Ocena zasadności opublikowania w Internecie międzynarodowej wersji witryny
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres liniowy, wykres kołowy, tabela
Polska - województwa
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Liczba internautów odwiedzających witrynę z poszczególnych województw
 • Analiza popularności witryny w poszczególnych województwach
 • Ocena skuteczności działań marketingowych w poszczególnych województwach
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Mapka interaktywna, tabela
Polska - miasta
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Liczba internautów odwiedzających witrynę w dużych miastach
 • Analiza popularności witryny w poszczególnych miastach
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Mapka interaktywna, tabela
Świat (kontynenty, Afryka, Ameryka Płd., Ameryka Płn., Australia, Azja, Europa)
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Liczba internautów odwiedzających witrynę z poszczególnych kontynentów
 • Ocena popularności witryny na poszczególnych kontynentach
 • Ocena zasadności opublikowania w Internecie międzynarodowej wersji witryny
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Mapka interaktywna, tabela

Opis zestawień inSite