O badaniach » marketingowych
Dlaczego warto prowadzić badania marketingowe?
Celem badań marketingowych jest zdobycie informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji marketingowych. Posiadanie takich informacji znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu w podjęciu ważnej decyzji. W sytuacji, gdy ryzyko finansowe związane z podejmowaną decyzję jest wysokie, inwestowanie w badania jest konieczne. Koszt badań marketingowych realizowanych w Internecie jest stosunkowo niski i dlatego warto przed podjęciem ważnej decyzji takie badania przeprowadzić.
Jakie badania można zrealizować w Internecie?
Internetowe badania marketingowe są polecane wszystkim firmom, które prowadzą jakąkolwiek działalność w Internecie. Dotyczy to nie tylko sklepów internetowych, ale również firm wykorzystujących serwis internetowy w komunikacji ze swoimi klientami. Wykorzystując technologie internetowe, można zrealizować m.in. następujące badania:
  • badania opinii klientów na różne tematy, w tym również na temat poziomu satysfakcji z oferowanych produktów czy usług
  • badania projektów graficznych, np. logotypów, bannerów reklamowych
Szczegółowy zakres badań znajduje się w naszej ofercie.
Jaką metodologię badawczą stosujemy?
W badaniach wykorzystujemy System Badań Ankietowych, który również udostępniamy jako osobną usługę IBA pozwalającą na samodzielne przeprowadzenie badań marketingowych. Kwestionariusze badawcze w formie elektronicznej mogą być udostępniane respondentom poprzez:
  • wyświetlanie na witrynie potencjalnym respondentom ankiet badawczych przy pomocy okna pop-up w sposób losowy z ustaloną częstotliwością
  • nieinwazyjne i mniej dokuczliwe dla internautów zachęcanie do wypełnienia ankiety poprzez wstawione na stronę boksy z dynamicznie generowanymi linkami tekstowym do ankiet
  • wysłanie e-mailem wybranym losowo klientom sklepu linka do ankiety z prośbą o jej wypełnienie
Stosowana przez nas technologia pozwala na:
  • projektowanie dowolnych kwestionariuszy zawierających zarówno pytania zamknięte jak i otwarte.
  • zniwelowanie wpływu na wyniki kolejności zadawanych pytań
  • stosowanie pytań filtrujących umożliwiających selekcję docelowej grupy respondentów
  • badanie projektów graficznych