Partnerzy » Internetowa Sieć Badawcza

Przystąp do pierwszej w Polsce Internetowej Sieci Badawczej!

Czym jest Internetowa Sieć Badawcza?
Internetowa Sieć Badawcza jest siecią witryn internetowych reprezentujących różne branże, na których prowadzone są badania ankietowe. Badania te mogą być realizowane przy pomocy ankiet losowo wyświetlanych respondentom odwiedzającym strony internetowe lub nieinwazyjnie poprzez linki tekstowe umieszczone na podstronach witryny.
Jakie korzyści daje współpraca z Internetową Siecią Badawczą?
Właścicielom serwisów internetowych, którzy przystąpią do naszej sieci badawczej oferujemy następujące korzyści:
  • możliwość uzyskania dodatkowych przychodów bez ponoszenia żadnych własnych kosztów
  • bezpłatne badania profilu społeczno-demograficznego użytkowników witryny
  • możliwość uzyskania dużych zniżek przy korzystaniu z naszego Systemu Badań Ankietowych
  • bezpłatna merytoryczna pomoc w prowadzeniu własnych badań ankietowych
Na czym polega funkcjonowanie Internetowej Sieci Badawczej?
Właściciele serwisów internetowych należących do ISB zarabiają poprzez udostępnienie swoich witryn klientom zainteresowanym prowadzeniem różnego rodzaju badań w Internecie. Podstawą rozliczenia finansowego za zrealizowane badania jest opłata za każdą wypełnioną ankietę. Głównym zadaniem Inteuronu jest pozyskiwanie klientów oraz udostępnianie sieci badawczej do przeprowadzania projektów badawczych.
Jak przystąpić do Internetowej Sieci Badawczej?
Aby przystąpić do sieci ISB wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i poczekać na decyzję Inteuronu. Właściciele witryn, których zgłoszenie zostało zaakceptowane otrzymują pocztą elektroniczną login i hasło do panelu administracyjnego oraz specjalny skrypt do wklejenia do kodu źródłowego witryny. Korzystając z panelu administracyjnego użytkownik może samodzielnie regulować częstotliwość wyświetlanych ankiet. Może również zablokować te projekty badawcze, które uzna za nieodpowiednie dla swojej witryny.
Dlaczego klienci są zainteresowani korzystaniem z ISB?
Potencjalnych klientów do korzystania z sieci ISB przekonują następujące korzyści:
  • znaczne obniżenie kosztów badań marketingowych
  • krótki czas realizacji badań
  • precyzyjne dotarcie do określonej grupy respondentów
  • duża grupa potencjalnych respondentów odwiedzających witryny należące do ISB

Nie wahaj się! Wypełnij Formularz zgłoszeniowy do Internetowej Sieci Badawczej!