Produkty » Badania marketingowe

Internetowe Badania Marketingowe

W działalności gospodarczej każda firma musi podejmować wiele trudnych decyzji, od których zależy dalszy jej rozwój. Celem badań marketingowych jest zdobycie takich informacji, które mogą dopomóc w rozwiązaniu wielu problemów decyzyjnych. Znajomość opinii klientów oraz potencjalnych klientów na temat produktów często zmniejsza ryzyko podjęcia błędnej decyzji.

Badania marketingowe realizowane tradycyjnymi metodami, takimi jak np. wywiad bezpośredni są często zbyt kosztowne i nie każda firma może sobie na nie pozwolić. Technologie internetowe umożliwiają realizację projektów badawczych, które nie tylko są efektywne kosztowo, ale też mogą być zrealizowane w stosunkowo krótkim czasie. Respondentami w takich badaniach są użytkownicy serwisów internetowych.

Jakie badania oferujemy?
Inteuron oferuje szeroki zakres usług badawczych, które można podzielić na dwie podstawowe kategorie: Do pierwszej kategorii należą również badania sklepów internetowych.
Jaki jest zakres naszych usług?
Oferowane przez Inteuron usługi badawcze standardowo obejmują:
 • pomoc w zdefiniowaniu celów badania oraz sprecyzowaniu problemów decyzyjnych do rozwiązania
 • opracowanie kwestionariuszy badawczych
 • wybór odpowiedniej metodologii badawczej oraz udostępnienie specjalistycznego oprogramowania
 • analizę zebranych danych
 • opracowanie szczegółowego raportu w wersji elektronicznej zawierającego prezentację wyników wraz z wnioskami i zaleceniami
Dlaczego warto z nami współpracować?
Klientom, którzy zdecydują się na skorzystanie z Internetowych Badań Marketingowych oferowanych przez Inteuron gwarantujemy następujące korzyści:
 • uzyskanie wyczerpujących i wystarczających informacji do podejmowania decyzji marketingowych związanych z zarządzaniem firmy
 • krótki czas wykonania badań, co ma kluczowe znaczenie w sytuacji, gdy nie ma zbyt wiele czasu na podejmowanie ważnych decyzji
 • oszczędność czasu i brak potrzeby angażowania służb marketingowych firmy
 • niski koszt wykonania badań w porównaniu z tradycyjnymi metodami badawczymi
 • oprócz wyników badań umieszczamy w raportach konstruktywne wnioski oraz zalecenia dotyczące konkretnych działań, które trzeba podjąć, aby zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku
Poufność i profesjonalizm
Wykonując badania marketingowe gwarantujemy naszym klientom całkowitą poufność. Zebrane dane oraz sporządzone raporty nie będą w żadnych okolicznościach udostępniane osobom postronnym. Badania przeprowadzamy zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR oraz innymi stosownymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi.
Koszt badań
Każdy projekt badawczy jest osobno wyceniany, przy czym na cenę mają wpływ następujące elementy:
 • rodzaj usługi badawczej
 • zdefiniowane cele
 • ilość wypełnionych ankiet
 • forma oraz zawartość raportu końcowego
Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji.