O badaniach » Zestawienia inSite
Produkty Inteuronu zbierają i przetwarzają dane na temat ruchu internautów na monitorowanej witrynie internetowej. Dane te są następnie udostępniane w postaci wielu zestawień za pośrednictwem wygodnego w obsłudze interfejsu. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy zestawień generowanych przez System Inteuron.

Zestawienia inSite

Zestawienia inSite opisują ruch internautów w obrębie monitorowanej witryny. Zawierają one informacje dotyczące czasu trwania wizyt oraz tras, jakimi poruszają się internauci po witrynie.
Użytkownicy
Czas odwiedzin
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Średnia ilość czasu poświęcana przez internautów na oglądanie witryny
 • Analiza podstron, które najdłużej absorbowały internautów
 • Analiza czasu, który poświęcają internauci na zapoznanie się z treścią prezentowaną na witrynie
 • Godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Wykres słupkowy, tabela
Wizyty
Zestawienia w grupie statystyk wizyty szczegółowo opisują sposób w jaki internauci poruszają się po witrynie oglądając poszczególne podstrony. Prezentują m.in. średni czas trwania wizyt, średnią liczbę oglądanych podstron oraz szczegółowe informacje o trasach, którymi poruszają się internauci
Łącznie
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Liczba wizyt wykonanych przez internautów
 • Ocena popularności serwisu
 • Analiza najczęściej odwiedzanych podstron
 • Godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Wykres słupkowy, tabela
Czas trwania
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Średni czas trwania wizyt
 • Ocena funkcjonalności witryny jako źródła informacji
 • Dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Wykres słupkowy, tabela
Długość wizyt
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Średnia liczba odsłon dokonanych przez internautów podczas jednej wizyty
 • Analiza stopnia zainteresowania internautów zawartością witryny
 • Ocena sposobu rozmieszczenia informacji na witrynie
 • Godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Wykres słupkowy, tabela
Szerokość wizyt
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Stosunek liczby podstron obejrzanych przez Internautę do wszystkich monitorowanych podstron witryny
 • Ocena stopnia zapoznawania się Internautów z całą witryną
 • Godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Wykres słupkowy, tabela
Szczegółowe
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Dokładne zestawienia dotyczące kilkudziesięciu ostatnich wizyt
 • Szczegółowe badanie zachowań internautów z danej chwili
 • Tabela
Odsłony
Zestawienia w grupie odsłony ilustrują poziom popularności poszczególnych podstron witryny. Obejmują one nie tylko liczbę otwartych podstron, ale także prezentują średni czas pobytu na danej podstronie w ramach jednej odsłony.
Łącznie
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Liczba wszystkich odsłon wybranej podstrony
 • Pomiar popularności wybranych podstron
 • Ocena skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych
 • Godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Wykres słupkowy, tabela
Czas trwania
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Średni czas poświęcony przez internautów na oglądnięcie wybranej podstrony lub działu
 • Badanie stopnia zainteresowania internautów wybraną podstroną
 • Analiza sposobu zapoznawania się internautów z witryną
 • Dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Wykres słupkowy, tabela
Trasy
Zestawienia statystyczne w grupie trasy analizują najpopularniejsze „ścieżki” jakimi poruszają się internauci podczas wizyty zapoznając się w określonej kolejności z poszczególnymi podstronami witryny.
Łącznie (dostępne tylko w Xeuron DS)
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Najpopularniejsze trasy poruszania się internautów po witrynie oraz czasy ich trwania
 • Porównanie faktycznego ruchu internautów po witrynie z założeniami jej twórców
 • Ocena sposobu zapoznawania się z witryną, czy nie jest on chaotyczny
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Tabele
Strony początkowe
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Ranking najpopularniejszych podstron, od których internauci rozpoczynają wizytę na witrynie
 • Analiza sposobu rozpoczynania wizyty internautów na witrynie
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres kołowy, tabela
Strony końcowe (dostępne tylko w Xeuron DS)
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Lista podstron, które były ostatnimi podstronami obejrzanymi przez internautów na witrynie
 • Analiza przyczyn opuszczania witryny przez internautów
 • Sumarycznie i miesięcznie
 • Wykres kołowy, tabela
Działy
Statystyki w tej grupie opisują dane w ujęciu zbiorczym. Przedstawiają wszystkie dostępne wskaźniki opisujące węzły i podstrony monitorowanej witryny wraz z jej strukturą logiczną
Łącznie
Opis zestawienia Sposób wykorzystania Prezentacja danych
Lista najważniejszych parametrów charakteryzujących całą witrynę
 • Analiza najbardziej popularnych podstron witryny
 • Dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne
 • Tabela
Statystki zbiorcze
Statystyki zbiorcze przedstawiają przegląd większości dostępnych wskaźników związanych z popularnością całej witryny:
 • Liczba użytkowników
 • Średni czas pobytu użytkownika
 • Liczba wizyt
 • Średni czas trwania wizyty
 • Średnia długość wizyty
 • Średnia szerokość wizyty
 • Liczba odsłon
 • Średni czas trwania odsłony
Statystyki pogrupowane są w postaci tabel w podziale na statystyki dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne.

Opis zestawień outSite