Pomoc » Polityka prywatności
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i jesteśmy świadomi obowiązku ochrony prywatności internautów, odwiedzających monitorowane przez system Inteuron, witryny internetowe. Dokument ten prezentuje nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystania informacji uzyskanych podczas świadczenia usługi zbierania statystyk oraz danych spółek na rzecz których usługa jest świadczona.
Informacje gromadzone podczas rejestracji odwiedzin monitorowanych w systemie Inteuron witryn internetowych Klientów
  1. Nie są gromadzone dane osobowe o internautach odwiedzających witryny internetowe włączone do systemu Inteuron. Gromadzone, przetwarzane i analizowane są jedynie dane techniczne oprogramowania i sprzętu używanego przez internautę: nazwa i wersja systemu operacyjnego, nazwa i wersja używanej przeglądarki WWW, rozdzielczość monitora, paleta kolorów, wersja oprogramowania Macromedia Flash, fakt obsługiwania Wirtualnej Maszyny Javy oraz akceptowania plików cookie. Na podstawie adresu IP określane jest przybliżone miejsce, z którego nastąpiło połączenie.
  2. Nadawane przez system Inteuron losowo wygenerowane identyfikatory, umieszczone w plikach cookie służą rozróżnianiu pojedynczych internautów oraz określeniu czy internauta odwiedza monitorowaną witrynę po raz pierwszy czy po raz kolejny.
Dane Klientów podawane w czasie rejestracji bądź w umowach
  1. Podane w czasie rejestracji lub w umowie dane używane są wyłącznie do celów księgowych (korespondencja związana z fakturami) oraz prowadzących do wywiązania się z umowy (kontakty związane z pomiarem ruchu na witrynie, przekazywanie istotnych danych dotyczących zmian w systemie Inteuron).
  2. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  3. Na żądanie organów ścigania (Prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.
Informacje zebrane podczas wykonywania usługi zbierania statystyk witryny internetowej włączonej do systemu Inteuron
  1. Gwarantowana jest pełna poufność dotyczącą wyników pomiaru ruchu na witrynie Klienta. Dane w żadnej z, dostępnych w procesie generowania statystyk, form nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  2. Pozostawiamy sobie prawo wykorzystania przetworzonych danych dotyczących wszystkich monitorowanych przez system Inteuron witryn Klientów. Ma to na celu tworzenie raportów zbiorczych, prezentowanych w formie zapewniającej poufność wyników pomiaru ruchu poszczególnych witryn Klientów.
  3. Zbierane dane w postaci źródłowej jak i przetworzonej nie są w żadnen sposób modyfikowane, nie mamy w ten sposób jakiegokolwiek wpływu na wyniki statystyk.