O badaniach » Jak to działa
Schemat działania systemu Inteuron
Skrypty

Badanie ruchu internautów przez System Inteuron umożliwiają skrypty umieszczone w kodzie podstron monitorowanej witryny. Skrypty te muszą być umieszczone na każdej podstronie, którą chcemy monitorować. Kiedy internauta podczas wizyty dokonuje kolejnych odsłon na tych podstronach, wpisane skrypty zbierają informacje, które są automatycznie wysyłane do serwerów Inteuronu.

Technologia cookies

Każdy użytkownik jest identyfikowany przy wykorzystaniu technologii cookies. Polega ona na umieszczeniu na komputerze internauty niewielkiego pliku tekstowego, w którym zapisywany jest unikalny identyfikator użytkownika. Podczas ponownego połączenia tego użytkownika z monitorowaną witryną System Inteuron pobiera identyfikator z pliku cookies, przy pomocy którego może rozpoznać ponowne wejście tego użytkownika na stronę.

Przetwarzanie danych

Zbierane dane są następnie co kilkanaście minut przetwarzane na serwerach:

  • kolejne odsłony są łączone w wizyty
  • statystyki odsyłaczy są aktualizowane
  • następuje przebudowa rankingów
Przetworzone dane są przechowywane w archiwach nawet przez kilka lat.

Prezentacja danych

Przetworzone dane są udostępniane użytkownikom Systemu Inteuron za pomocą specjalnego interfejsu, który jest dostępny po zalogowaniu się ze strony głównej. Osoba znająca login i hasło może zapoznać się z wieloma zestawieniami w formie wykresów i tabel. Obsługa interfejsu jest bardzo przejrzysta i umożliwia wybór okresu, z którego mają być prezentowane dane.