Produkty » Xeuron DS+

Xeuron DS+

Klasyczne analizy statystyczne oparte na zbieraniu danych poprzez zainstalowane skrypty na witrynie nie są w stanie podać bardzo istotnych z punktu widzenia reklamodawców informacji na temat profilu społeczno-demograficznego samych internautów. W celu rozwiązania tego problemu zespół Inteuronu opracował produkt Xeuron DS+, który łączy w sobie zaawansowane analizy statystyczne stron internetowych (oferowanych osobno jako Xeuron DS) oraz system badań ankietowych IBA. Umożliwia on przeprowadzenie badań profilu społeczno-demograficznego przy pomocy losowo wyświetlanych ankiet na monitorowanej witrynie. Zebrane dane są następnie przetwarzane i udostępniane w postaci przejrzystych raportów informujących o profilu użytkowników odwiedzających serwis internetowy. Takie informacje mogą być wykorzystane przez reklamodawców do planowania kampanii reklamowych skierowanych do zdefiniowanej grupy docelowej.

Istotną zaletą oferowanego rozwiązania jest wspólny panel administracyjny służący zarówno do zarządzania obydwiema funkcjami, jak i do prezentacji wspólnych raportów. Ponadto moduł badań ankietowych może być wykorzystany również do dowolnych badań, które będzie mógł przeprowadzić według swego uznania użytkownik produktu Xeuron DS+.

Cennik
Cena za wykorzystanie produktu Xeuron DS+ jest sumą ceny za badania statystyczne wyliczone według cennika Xeuron DS oraz opłaty za korzystanie z systemu IBA według cennika podanego na stronie "Badania ankietowe" z rabatem w wysokości 20% od naliczonej kwoty. Opłaty za korzystanie z badań statystycznych pobierane są z dołu po wyliczeniu ilości odsłon, natomiast opłata za korzystanie z funkcji badań ankietowych pobierana jest z góry po dokonaniu zamówienia. Zamówienie można złożyć wykorzystując formularz udostępniony w panelu administracyjnym produktu Xeuron DS+. W odpowiedzi na zatwierdzony formularz zamówienia wysyłana jest e-mailem faktura pro forma z naliczoną należnością. Po dokonaniu wpłaty na konto Inteuronu, w Interfejsie zostaje odblokowana funkcja badań ankietowych.
 

Informacje na temat sposobu rozliczania dla kont mających mniej niż 1 000 000 odsłon znajdują się w Regulaminie. Korzystanie z produktu Xeuron DS+ dla kont powyżej 1 000 000 odsłon wymaga podpisania umowy.