Produkty » Badania marketingowe serwisów internetowych

Oferta badawcza dla właścicieli serwisów internetowych

Zarządzanie każdym serwisem internetowym będzie bardziej efektywne, jeśli jego właściciel będzie znał faktyczne potrzeby i oczekiwania użytkowników swojej witryny. Warto więc wykonać badania, które pozwolą na poznanie tych potrzeb i oczekiwań. Oferujemy firmom internetowym wykonanie kompleksowych badań marketingowych wykorzystując własną unikalną technologię badawczą. Wyniki takich badań mogą być wykorzystane do stworzenia optymalnej strategii marketingowej. Przeprowadzenie internetowych badań marketingowych nie tylko wpłynie na zwiększenie zysków, ale także wzmocni pozycję firmy na rynku oraz spowoduje w dalszej perspektywie zwiększenie jej wartości.
Jakie projekty badawcze proponujemy?
Oferujemy następujące usługi badawcze adresowane do właścicieli serwisów internetowych:
 • badanie opinii internautów m.in. na temat:
  • zawartości serwisu
  • łatwości w poruszaniu się po serwisie
  • szaty graficznej
  • oczekiwanych zmian na witrynie
 • badania skuteczności kampanii reklamowych realizowanych na witrynie
 • badanie profilu społeczno-demograficznego internautów odwiedzających serwis
Jesteśmy w stanie zrealizować również każdy inny projekt badawczy przy pomocy posiadanych przez nas technologii.
Jakie korzyści będzie miał właściciel witryny internetowej z naszych badań?
Prowadzący działalność w Internecie często poszukują odpowiedzi na proste pytania, które chcieliby zadać użytkownikom swojego serwisu internetowego. Można takie pytania zadać kilku internautom, lecz ich odpowiedzi nie będą reprezentatywne dla całej grupy użytkowników. Lepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie badań ankietowych na większej próbie respondentów, dzięki czemu wyniki będą dokładniejsze. W takich badaniach można uzyskać odpowiedzi znacznej grupy internautów na wiele kluczowych pytań, takich jak:
 • Jakie konkurencyjne witryny odwiedzają użytkownicy Twojego serwisu?
 • Czy łatwo jest znaleźć poszukiwaną informację w serwisie?
 • Czy serwis jest wystarczająco często aktualizowany?
 • Jakich informacji brakuje w serwisie?
 • Czy nadmiar pokazywanych reklam nie zniechęca użytkowników do częstszego odwiedzania serwisu?
Odpowiedzi na powyższe pytania umożliwią lepsze dostosowania serwisu internetowego do potrzeb użytkowników.
Jak zamówić badania marketingowe witryny internetowej?
Aby zamówić wykonanie badań użytkowników witryny internetowej wystarczy wysłać do nas e-maila na adres marketing@inteuron.pl z podaniem informacji na temat celów badawczych, które mają być zrealizowane. W odpowiedzi przedstawimy do akceptacji szczegółowy projekt badawczy oraz jego wycenę.