Pomoc » Mapa serwisu
A
adres IP (IP)
Indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci informatycznej (w szczególności - do Internetu). Adres IP może być na stałe związany z danym komputerem (adres statyczny) lub przydzielony mu na czas danego połączenia (adres dynamiczny). Na podstawie adresu IP można w przybliżeniu określić lokalizację, z której nastąpiło połączenie z monitorowaną witryną internetową. Patrz też: host.
adres URL (URL-Uniform Resource Locator)
Określenie pełnego adresu witryny internetowej, np. inteuron.pl. Witryna internetowa może mieć kilka różnych adresów. System Inteuron analizuje wszystkie adresy URL, które używają użytkownicy wywołując monitorowaną stronę www.
Application Service Providing (ASP)
Model świadczenia usług, polegający na dzierżawieniu licencji na pojedyncze aplikacje i korzystaniu z nich zdalnie (na przykład przez Internet). Klient korzystający z usługi ASP nie musi kupować drogiego sprzętu, kosztownego łącza do Internetu, licencji na System operacyjny i dodatkowe oprogramowanie. Zwykle nie zachodzi nawet potrzeba instalowania dodatkowych programów na twardych dyskach komputerów użytkowników, którzy mają korzystać z wydzierżawionych aplikacji. Połączenie z serwerem dostawcy umożliwia użytkownikowi korzystanie z oprogramowania prawie tak samo jak gdyby było ono zainstalowane na lokalnym komputerze. Jednoczenie wszystkie dane gromadzone są w chronionym Centrum Danych dostawcy, gdzie obowiązują rygorystyczne Systemy backupu i procedury ochrony. Firmy świadczące usługę dostępu do aplikacji (i powiązanych usług) na zasadzie dzierżawy noszą nazwę Application Service Providers. Dodatkowe informacje w języku polskim związane z tym modelem świadczenia usług można znaleźć pod adresem asp.pl Patrz też: Centrum Danych
C
Centrum Danych
Obiekt (budynek) odpowiednio przystosowany do umieszczenia w nim dużej liczby serwerów i sprzętu teleinformatycznego. Zwykle jest dobrze chroniony, wyposaża się go w systemy alarmowe, system kontroli dostępu, instalację przeciwpożarową i klimatyzację z kontrolą wilgotności powietrza. Centrum Danych jest najczęściej zasilane z kilku niezależnych źródeł energii elektrycznej, oprócz tego posiada system UPSów (zasilanie bateryjne), a nawet własne generatory prądu. Serwery umieszczone w Centrum podłączone są do Internetu szybkimi łączami do, co najmniej dwóch, różnych sieci szkieletowych. Takie warunki pozwalają zapewnić wysoką dostępność danych zgromadzonych na serwerach znajdujących się w Centrum Danych. Całodobowy monitoring systemów i sieci zapewnia natychmiastowy czas reakcji na wszelkie awarie. Patrz też: Application Service Providing
Informacja mająca najczęściej postać niewielkiego pliku tekstowego, która zostaje umieszczona na komputerze internauty. Po ponownym nawiązaniu połączenia z witryną internetową serwer może odczytać dane umieszczone w pliku cookies. System Inteuron zapisuje w nich unikalny identyfikator internauty.
D
dane
W niniejszym opracowaniu najczęściej określane są w ten sposób wszystkie informacje zbierane przez System Inteuron. System Inteuron zbiera, a następnie przetwarza następujące dane:
F
fraza
Powiązane ze sobą słowa kluczowe, których internauta poszukiwał wykorzystując do tego wyszukiwarkę internetową. Patrz też: słowa kluczowe, wyszukiwarka internetowa.
H
host
Z angielskiego host oznacza gospodarza. W terminologii informatycznej przyjęto w ten sposób określać dowolny komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci informatycznej (na przykład Internetu). Określenie „nazwa hosta” oznacza najczęściej pełną nazwę domeny i hosta, w postaci host.domena.pl
I
interfejs (panel)
Panel użytkownika Systemu Inteuron służący do przeglądania zestawień statystycznych wygenerowanych przez System Inteuron oraz do zarządzania kontem. Do uzyskania dostępu do interfejsu (panelu) niezbędne jest połączenie z Internetem i przeglądarka internetowa obsługująca Java Script w wersji co najmniej 1.3 oraz pliki cookie. Po wejściu na stronę www.inteuron.pl wymagane jest również uwierzytelnienie przez podanie poprawnego loginu i hasła.
Inteuron (System Inteuron)
Zawansowane oprogramowanie służące do monitorowania popularności oraz analizy zachowań internautów odwiedzających witryny internetowe. Kilkadziesiąt różnorodnych statystyk prezentuje zestawienia ilustrujące charakter ruchu na stronie.
J
Java, Wirtualna Maszyna Javy
Java jest obiektowym językiem programowania stworzonym przez firmę Sun MicroSystems. Główną zaletą Javy jest niezależność od systemu operacyjnego. Taką właściwość Java posiada dzięki kompilacji kodu źrodłowego do kodu pośredniego wykonywanego następnie na wirtualnej maszynie. Wirtualna Maszyna Javy została przygotowana dla większości dostępnych obecnie systemów operacyjnych. Opracowano na podstawie Polskiej Wikipedii.
K
katalog internetowy
Zbiór pogrupowanych tematycznie adresów witryn internetowych, który można porównać do książki adresowej firm. Katalog jest najczęściej jednym z serwisów oferowanych przez portal.
L
lokalizacja geograficzna
Identyfikacja geograficznego miejsca, z którego użytkownik wywołał monitorowaną stronę internetową. System Inteuron umożliwia precyzyjną lokalizację użytkowników z całego świata, a na terenie Polski potrafi rozpoznać miejsce użytkownika z dokładnością do powiatu.
M
Macromedia Flash, flash
Technologia firmy Macromedia, która pozwala wzbogacić witrynę internetową o animacje oraz reagować na działanie internauty. Dokładne informacje o działaniu oraz wykorzystaniu technologii można znaleźć na stronie producenta. Możliwość wyświetlania przez przeglądarkę elementów wykonanych w tej technologii zapewnia darmowa wtyczka, którą można pobrać ze strony firmy Macromedia Ponieważ wartość tej zmiennej ustalana jest na podstawie informacji zwróconej przez przeglądarkę www, którą posługuje się internauta, istnieje możliwość umyślnego zafałszowania przekazywanych danych. System Inteuron nie ma możliwości wykrycia tego faktu. W praktyce internauci, decydujący się na podjęcie takiego działania, stanowią ułamek procenta wszystkich użytkowników Internetu, mają więc minimalny wpływ na dokładność opracowywanych przez System Inteuron statystyk.
O
odsłona
Pojedyncze wyświetlenie podstrony przez internautę. O ile wizyta określa popularność całej witryny, to odsłona ma takie znaczenie dla pojedynczej podstrony. Jeśli struktura witryny została odpowiednio zaprojektowana, można na bieżąco kontrolować zainteresowanie, jakie budzą konkretne produkty i usługi opisywane na wydzielonych podstronach. Liczba odsłon to liczba otwartych przez internautów podstron monitorowanej witryny. Zestawienia przygotowane przez System Inteuron obejmują również średni czas, który został poświęcony przez pojedynczego internautę na jedną odsłonę.
odsyłacz
Adres strony, którą oglądał internauta jako ostatnią przed przejściem przez link na monitorowaną witrynę. Wejścia na witrynę, które nie rozpoczynają się stroną odsyłającą nazywane są wejściami bezpośrednimi.
P
paleta kolorów, głębia kolorów, kolory
Liczba różnych kolorów, które w danej chwili może wyświetlić karta graficzna i monitor internauty. Pojęcie to jest najczęściej używane, dla określenia jednego z parametrów technicznych prezentowanych przez System Inteuron. Patrz też: rozdzielczość
parametry techniczne
Jedna z grup statystyk przygotowywanych przez System Inteuron. Prezentuje informacje o oprogramowaniu i parametrach sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez internautów, takich jak:
podstrona
Pojedyncza, samodzielna strona wchodząca w skład witryny. Pojedyncze strony przechowywane są w odrębnych plikach zawierających kody HTML dotyczące układy witryny.
przeglądarka, przeglądarka internetowa, przeglądarka www
Program służący do pobierania i wyświetlania dokumentów zapisanych w języku HTML (opiekę nad nim sprawuje World Wide Web Consortium). Oprócz interpretacji języka HTML, współczesne przeglądarki oferują dodatkowe możliwości: interpretacja skryptów napisanych w języku Java Script, przechowywanie dodatkowych informacji w plikach cookies. „Wtyczka” (z angielskiego plugin) to dodatkowy program, który rozszerza możliwości przeglądarki, na przykład pozwala oglądać obiekty wykonane w technologii Macromedia Flash lub uruchamiać aplety Javy. Pojęcie to jest używane dla określenia jednego z parametrów technicznych prezentowanych przez System Inteuron.
R
rozdzielczość, rozdzielczość monitora
Liczba pikseli w poziomie i w pionie, którą może wyświetlić w danej chwili monitor. Najczęściej chodzi o rozdzielczość monitora internauty, który odwiedza monitorowaną witrynę. Pojęcie to jest używane dla określenia jednego z parametrów technicznych prezentowanych przez System Inteuron. Patrz też: paleta kolorów. Są jeszcze inne określenia związane z rozdzielczością. Dotyczą one dokładności z jaką prezentowane są dane na wykresach i tabelach generowanych przez System Inteuron. W tek kategorii można wymienić:
  • rozdzielczość czasową
  • rozdzielczość godzinową
  • rozdzielczość dniową
  • rozdzielczość tygodniową
  • rozdzielczość miesięczną
Powyższe rozdzielczości nie należy mylić z rozdzielczością monitora.
S
skrypt
Krótki program napisany w języku Java Script. Służy do wykonywania pomiaru statystyk i jest integralną częścią Systemu Inteuron.
słowo kluczowe
Słowo, na podstawie którego wyszukiwane są informacje w wyszukiwarce internetowej. Kilka słów kluczowych tworzy całą frazę.
statystyki inSite
Zestawienie statystyk opisujących zachowania internautów w obrębie monitorowanej witryny:
  • identyfikacja odwiedzonych podstron
  • czas trwania odsłon i całej wizyty
  • trasy, po których poruszają się internauci na witrynie
statystyki outSite
Zestawienie statystyk związanych z analizą ruchu internautów na zewnątrz monitorowanej witryny:
strona wejścia
Pierwsza podstrona monitorowanej witryny, na którą wszedł internauta
strona wyjścia
Ostatnia podstrona, którą oglądał internauta po wyjściu z witryny.
System operacyjny
Zbiór programów pośredniczących między użytkownikiem a sprzętem. Jego zadaniem jest stworzenie bezpiecznego i niezawodnego środowiska, w którym użytkownik może wykonywać swoje programy w sposób wygodny i wydajny. Pojęcie to jest najczęściej używane, dla określenia jednego z parametrów technicznych prezentowanych przez System Inteuron. Opracowano na podstawie Polskiej Wikipedii.
środowisko pracy użytkownika
Oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, z którego korzysta użytkownik. System Inteuron identyfikuje rodzaj oprogramowania oraz parametry techniczne sprzętu komputerowego użytkowników odwiedzających monitorowaną witrynę.
T
trasa, ścieżka
Chronologicznie ułożona lista kolejnych podstron, które zostały otwarte przez internautę w ciągu jednej wizyty. Należy pamiętać, że nie jest to ciąg odsłon - nie zostanie wielokrotnie zliczone otworzenie tej samej podstrony kilka razy pod rząd. Przykładowa trasa będzie wyglądała w ten sposób: „strona główna”, „aktualności”, „oferta”, „cennik”, „oferta”, „aktualności”, ale nie w ten sposób: „strona główna”, „aktualności”, „aktualności”, „oferta”, „cennik”, „cennik”, „oferta”, „aktualności”, „aktualności”.
U
użytkownik Systemu Inteuron
Osoba upoważniona przez właściciela serwisu internetowego do korzystania z interfejsu, za pomocą którego można zapoznać się z zestawieniami statystycznymi witryny internetowej.
W
wejście bezpośrednie
Wejście na monitorowaną witrynę, które nie rozpoczęło się na innym serwisie internetowym (na przykład internauta samodzielnie wpisał adres lub zablokował w przeglądarce przekazywanie adresu odsyłacza). Patrz też: odsyłacz.
węzeł
„Wirtualny” obiekt nie mający swojego odzwierciedlenia wśród podstron witryny. Grupuje statystyki dowolnej liczby innych węzłów i podstron. Wykorzystanie węzłów pozwala na przekształcenie płaskiej struktury plików HTML, wchodzących w skład witryny internetowej w strukturę drzewiastą. Węzły znajdują swoje zastosowanie przy grupowaniu podobnych funkcjonalnie lub tematycznie podstron.
witryna internetowa, serwis internetowy, strona www
Zbiór powiązanych ze sobą podstron oraz innych plików (grafika, Flash, aplety Javy). W tym dokumencie najczęściej używana dla określenia witryny internetowej, która została włączona do systemu statystyk Inteuron przez umieszczenie w kodzie jej podstron skryptów zliczających.
wizyta
Na pojedynczą wizytę składa się szereg obejrzanych (otwartych w przeglądarce) przez internautę podstron. Wizyta tworzy zamkniętą całość, a liczba wizyt, bez rozważania ich części składowych, pozwala określić popularność witryny. Równocześnie jest mniej abstrakcyjnym pojęciem niż pojedyncza odsłona strony. Ponieważ oglądający nie informują w żaden sposób, że już skończyli oglądanie witryny internetowej, niezbędne stało się przyjęcie założenia, że czas między kolejnymi odsłonami dwóch dowolnych podstron konkretnej witryny nie może być dłuższy niż 30 minut. Taki okres wydaje się być optymalny, co potwierdzają ogólnodostępne statystyki - tylko niewielki odsetek internautów poświęca więcej niż pół godziny na przeczytanie treści zawartych na pojedynczej podstronie i następnie kontynuuje wizytę. W statystykach wizyt, oprócz ich liczby, prezentowany jest również średni czas trwania pojedynczej wizyty, średnia liczba podstron, z których składa się wizyta oraz bardzo szczegółowe informacje o kilkudziesięciu ostatnich wizytach, które zawierają wszystkie wskaźniki dotyczące pojedynczej wizyty jak również szczegółową trasę oraz listę kolejnych podstron odwiedzonych przez internautę.
wizyta, czas trwania
Czas jaki internauta poświęcił w czasie pojedynczej wizyty na przeglądnięcie podstron wchodzących w skład witryny.
wizyta, długość
Liczba odsłon przypadających na wizytę.
wizyta, szerokość
Współczynnik określający liczbę podstron, które zostały przeglądnięte w ramach wizyty w stosunku do wszystkich podstron monitorowanych przez Systemu Inteuron. Szerokość wizyty wyrażana jest w procentach.
wyszukiwarka internetowa
Jest to na bieżąco aktualizowana baza tysięcy, milionów bądź miliardów witryn internetowych (bardzo popularna wyszukiwarka Google posiada informacje o ponad 8 miliardach). Aż 90% internautów poszukuje informacji w Internecie korzystając z wyszukiwarek. To właśnie one najlepiej weryfikują zainteresowania internauty - aby znaleźć interesującą go stronę musi wpisać odpowiednie słowa kluczowe, informując w ten sposób wyszukiwarkę jakich informacji poszukuje. Internauci którzy odwiedzają witrynę dzięki informacjom zwróconym przez wyszukiwarki z pewnością zainteresowani są treścią stron, a tym samym stanowią „świadomą” grupę użytkowników serwisu.